Is comhlacht Stáit í Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) a fheidhmíonn le sainchúram tráchtála chun seirbhísí bainistíochta sócmhainní agus dliteanas a chur ar fáil don Rialtas..

NÍOS

Ba bhliain í 2015 inar tharla mórathruithe do GBCN de réir mar a neadaíodh ár struchtúr nua rialachas comhtháite agus a cuireadh tús le hoibríochtaí Chiste Infheistíochta Straitéisí Éireann..

NÍOS

In 2015, bhí páirt shuntasach ag GBCN i bhfás agus i dtéarnamh eacnamaíochta na hÉireann. Thapaíomar an deis a bhain le héileamh láidir infheisteoirí agus d’eisigh €13bn de bhannaí..

NÍOS