Skip to content

Nuacht

Tá gealltanas tugtha ag GBCN 10% dá phreasráitis a fhoilsiú i nGaeilge chomh maith le Béarla. Tá na preasráitis i nGaeilge le fáil anseo. Más mian leat féachaint ar na preasráitis ar fad (i mBéarla), cliceáil anseo le do thoil.  • Díolann Éire luach €500 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

    14 Nollaig 2017 - Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar ceant Bhillí Státchiste na hÉireann inar díoladh an spriocmhéid, €500 milliún.

  • Ceantálfaidh GBCN dhá bhanna ar an 9 Samhain 2017

    6 Samhain 2017 – Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant bannaí acu ar an Déardaoin, an 9 Samhain 2017. Beidh dhá bhanna á dtairiscint sa cheant.

  • Preasráiteas

    9 Lúnasa 2017 - D’iarr an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ar Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) dréacht-Scéim Teanga a ullmhú faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.