Skip to content

Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

11 Meitheamh 2018– Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste (‘Billí’) ar an Déardaoin, 14 Meitheamh 2018. Tairgfidh GBCN €500 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí dhéag acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar 14 Meitheamh 2018:

Méid an Cheant: €500 milliún

Tréimhse Aibíochta: 17 Meitheamh 2019

Cód ISIN: IE00BFZRQ135

Osclófar an ceant ag: 08:00am

Dúnfar an ceant ag: 10:00am

Dáta Íocaíochta: 18 Meitheamh 2018

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin an 14 Meitheamh 2018 ag 4pm.