Skip to content

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

Agus é ag feidhmiú mar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, bainistíonn GBCN éilimh maidir le díobháil phearsanta, damáiste do mhaoin agus faillí chliniciúil a dhéantar i gcoinne údaráis Stáit áirithe, airí Rialtais agus fiontair shláinte san áireamh. Chomh maith leis sin, tá cúram bainistíochta riosca air, agus tugann sé comhairle agus cuidiú d’údaráis Stáit lena neamhchosaint ar éilimh a laghdú a mhéid is féidir.