Gearáin

Má bhíonn tú míshásta faoin gcaoi ar chaith GBCN leat, is féidir leat gearán a dhéanamh le GBCN ach an fhoirm ghearán a líonadh isteach agus a chur ar ais chugainn sa phost nó tríd an ríomhphost:

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta,
An tAonad um Chomhlíonadh,
Foirgneamh an Státchiste,
Sráid na Canálach Móire,
Baile Átha Cliath 2
D02 XN96

Complaints@ntma.ie

Féachfaimid le do ghearán a réiteach go cóir agus go tapa.