Preasráiteas

9 Lúnasa 2017 – D’iarr an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ar Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) dréacht-Scéim Teanga a ullmhú faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é aidhm na Scéime úsáid na Gaeilge a fhorbairt ar fud GBCN, ag díriú go háirithe ar réimsí cumarsáide leis an bpobal.

Cuirfidh GBCN fostaithe ar an eolas faoina bhfuil sa scéim agus faoina cuspóir agus déanfaidh sé monatóireacht ar an éileamh ar sheirbhísí Gaeilge i rith na scéime. Ullmhaíodh an Scéim seo de réir Treoirlínte a d’eisigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Cuireadh tús leis an scéim ar an 24 Iúil 2017 agus beidh sí i bhfeidhm go ceann tréimhse 3 bliana.

.