Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

11 Meitheamh 2018– Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste (‘Billí’) ar an Déardaoin, 14 Meitheamh 2018. Tairgfidh GBCN €500 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí dhéag acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar 14 Meitheamh 2018:

Méid an Cheant: €500 milliún

Tréimhse Aibíochta: 17 Meitheamh 2019

Cód ISIN: IE00BFZRQ135

Osclófar an ceant ag: 08:00am

Dúnfar an ceant ag: 10:00am

Dáta Íocaíochta: 18 Meitheamh 2018

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin an 14 Meitheamh 2018 ag 4pm.