Díolann Éire luach €500 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

14 Meitheamh 2018– Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar ceant Bhillí Státchiste na hÉireann inar díoladh an spriocmhéid, €500 milliún.

B’fhiú €1.14 billiún iomlán na dtairiscintí a fuarthas, figiúr a bhí 2.28 uair níos mó ná an méid a bhí á thairiscint. Tá tréimhse aibíochta 12 mhí ag na Billí Státchiste agus díoladh iad ar thoradh -0.46%.

Aibíocht Méid Toradh Clúdach
17 Meitheamh 2019 €500m -0.46% 2.28 times