Díolann Éire luach €500 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

20 Meán Fómhair  2018– Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar ceant Bhillí Státchiste na hÉireann inar díoladh an spriocmhéid, €500 milliún.

B’fhiú €1.255 billiún iomlán na dtairiscintí a fuarthas, figiúr a bhí 2.51 uair níos mó ná an méid a bhí á thairiscint. Tá tréimhse aibíochta 12 mhí ag na Billí Státchiste agus díoladh iad ar thoradh -0.45%

Aibíocht Méid Toradh Clúdach
23 Meán Fómhair  2019 €500m -0.45% 2.51 times