Díolann Éire luach €500 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

14 Nollaig 2017 – Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar ceant Bhillí Státchiste na hÉireann inar díoladh an spriocmhéid, €500 milliún.

B’fhiú €1.475 billiún iomlán na dtairiscintí a fuarthas, figiúr a bhí 2.95 uair níos mó ná an méid a bhí á thairiscint. Tá tréimhse aibíochta 12 mhí ag na Billí Státchiste agus díoladh iad ar thoradh -0.52%.

Aibíocht
Méid Toradh Clúdach
17 Nollaig 2018 €500m -0.52% 2.95 times