Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

10 Nollaig 2018– Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste (‘Billí’) ar an Déardaoin, 13 Nollaig 2018. Tairgfidh GBCN €500 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí dhéag acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar 13 Nollaig 2018:

Méid an Cheant: €500 milliún

Tréimhse Aibíochta: 16 Nollaig 2019

Cód ISIN: IE00BFZRQ465

Osclófar an ceant ag: 09:00 a.m.

Dúnfar an ceant ag: 10:00 a.m.

Dáta Íocaíochta: 17 Nollaig 2018

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe. Liostófar Billí ar Stocmhalartán na hÉireann agus beidh Príomhdhéileálaithe faoi réir gnáthoibleagáidí tuairiscithe chuig an Malartán.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin an 13 Nollaig ag 4 p.m.