Teagmháil

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Foirgneamh an Státchiste
Sráid na Canálach Móire Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 XN96

Guthán +353 1 238 4000
Ríomhphost  info@ntma.ie

Ceisteanna coitianta

Cén chaoi a bhfaighidh mé níos mó eolais ar Choigilteas Stáit agus ar Dhuaisbhannaí?

Má tá ceist agat faoi tháirgí Coigiltis Stáit, is féidir leat úsáid a bhaint as ceann ar bith de na sonraí teagmhála seo:

 • Guthán | 1850 30 50 60
 • Ríomhphost | Service@StateSavings.ie
 • Téacs | 0852 30 50 60
 • Tríd an bpost | Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1
 • Gréasán | www.StateSavings.ie
 • Cuairt | Oifig an Phoist
 

Cén chaoi a mbeidh fáil agam ar airgead ó chuntas bainc díomhaoin?

Is é GBCN a riarann Ciste na gCuntas Díomhaoin. Aistríonn institiúidí airgeadais cuntais bhainc agus polasaithe árachais díomhaoine isteach sa chiste sin.

Ach ní fhaigheann GBCN eolas ar chustaiméirí aonair, ar a sonraí cuntais ná ar na méideanna aonair atá á n-aistriú. Ceanglaítear ar institiúidí airgeadais taifid a choinneáil fós ar chuntais custaiméirí aonair agus tá siad freagrach as aisíocaíochtaí a éileamh ó GBCN thar ceann an tsealbhóra cuntais.

Ina Treoir i leith Cuntais Dhíomhaoine, míníonn Cónaidhm Bhaincéireachta agus Íocaíochtaí na hÉireann cén chaoi le cistí i gcuntas díomhaoin a éileamh agus soláthraítear foirm éilimh um chuntas díomhaoin.

Chun aiséileamh a dhéanamh, líon isteach an fhoirm aiséilimh chaighdeánach agus seol ar ais í chuig an mbanc nó institiúid árachais ina raibh an cuntas. Ina dhiaidh sin beidh próisis aonair ag gach institiúid chun cuntais a fhíorú agus a athghníomhachtú agus chun airgead díomhaoin a aisíoc.

Má tá ceist agat faoi tháirgí Coigiltis Stáit, is féidir leat úsáid a bhaint as ceann ar bith de na sonraí teagmhála seo:

 • Guthán | 1850 30 50 60
 • Ríomhphost | Service@StateSavings.ie
 • Téacs | 0852 30 50 60
 • Tríd an bpost | Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1
 • Gréasán | www.StateSavings.ie
 • Cuairt | Oifig an Phoist
 

Ba mhaith liom cur isteach ar phost le GBCN. Cá seolfaidh mé mo CV?

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur i mBéarla a fhógraíonn GBCN deiseanna gairme faoi láthair. Ach más mian leat cur isteach ar ról i nGaeilge, seol do cheist, le do thoil, chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eolas@ntma.ie agus tabharfaimid freagra ort chomh luath agus is féidir.