NTMA

Teagmháil

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta,
Duga an Státchiste,
Cé an Phoirt Thuaidh,
Baile Átha Cliath 1,
D01 A9T8

Aimsigh Muid

Guthán +353 1 238 4000

Legal Entity Identifier (LEI): 549300KXBEJAOJ9OVF93

Please send us your query using the form below. • Ceisteanna ó na Meáin
  • Is é Gordon MRM a reáchtálann preasoifig GBCN.

   Más iriseoir thú agus má tá ceist agat faoi GBCN (lena n-áirítear an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn, an Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus NewERA), seol ríomhphost chuig foireann na preasoifige ar ntma@gordonmrm.ie.

 • Gearáin
  • Má bhíonn tú míshásta faoin gcaoi ar chaith GBCN leat, is féidir leat gearán a dhéanamh le GBCN ach an fhoirm ghearán a líonadh isteach agus a chur ar ais chugainn sa phost nó tríd an ríomhphost:

   Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta,
   An tAonad um Chomhlíonadh,
   Duga an Státchiste,
   Cé an Phoirt Thuaidh,
   Baile Átha Cliath 1,
   D01 A9T8

   Complaints@ntma.ie

   Féachfaimid le do ghearán a réiteach go cóir agus go tapa.

 • Ceisteanna coitianta
  • Cén chaoi a bhfaighidh mé níos mó eolais ar Choigilteas Stáit agus ar Dhuaisbhannaí?

   Má tá ceist agat faoi tháirgí Coigiltis Stáit, is féidir leat úsáid a bhaint as ceann ar bith de na sonraí teagmhála seo:

   • Guthán | 1850 30 50 60
   • Ríomhphost | Service@StateSavings.ie
   • Téacs | 0852 30 50 60
   • Tríd an bpost | Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1
   • Gréasán | www.StateSavings.ie
   • Cuairt | Oifig an Phoist
   Cén chaoi a mbeidh fáil agam ar airgead ó chuntas bainc díomhaoin?

   Is é GBCN a riarann Ciste na gCuntas Díomhaoin. Aistríonn institiúidí airgeadais cuntais bhainc agus polasaithe árachais díomhaoine isteach sa chiste sin.
   Ach ní fhaigheann GBCN eolas ar chustaiméirí aonair, ar a sonraí cuntais ná ar na méideanna aonair atá á n-aistriú. Ceanglaítear ar institiúidí airgeadais taifid a choinneáil fós ar chuntais custaiméirí aonair agus tá siad freagrach as aisíocaíochtaí a éileamh ó GBCN thar ceann an tsealbhóra cuntais.
   Ina Treoir i leith Cuntais Dhíomhaoine, míníonn Cónaidhm Bhaincéireachta agus Íocaíochtaí na hÉireann cén chaoi le cistí i gcuntas díomhaoin a éileamh agus soláthraítear foirm éilimh um chuntas díomhaoin.

   Chun aiséileamh a dhéanamh, líon isteach an fhoirm aiséilimh chaighdeánach agus seol ar ais í chuig an mbanc nó institiúid árachais ina raibh an cuntas. Ina dhiaidh sin beidh próisis aonair ag gach institiúid chun cuntais a fhíorú agus a athghníomhachtú agus chun airgead díomhaoin a aisíoc.

   Má tá ceist agat faoi tháirgí Coigiltis Stáit, is féidir leat úsáid a bhaint as ceann ar bith de na sonraí teagmhála seo:

   • Guthán | 1850 30 50 60
   • Ríomhphost | Service@StateSavings.ie
   • Téacs | 0852 30 50 60
   • Tríd an bpost | Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1
   • Gréasán | www.StateSavings.ie
   • Cuairt | Oifig an Phoist
   Ba mhaith liom cur isteach ar phost le GBCN. Cá seolfaidh mé mo CV?

   Tabhair do d’aire, le do thoil, gur i mBéarla a fhógraíonn GBCN deiseanna gairme faoi láthair. Ach más mian leat cur isteach ar ról i nGaeilge, seol do cheist, le do thoil, chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eolas@ntma.ie agus tabharfaimid freagra ort chomh luath agus is féidir.

 • Media Queries
  • The NTMA’s press office facility is provided by Gordon MRM.

   If you are a journalist and have a query about the NTMA (including the ISIF, NDFA, SCA and NewERA), please email the press office team on ntma@gordonmrm.ie

 • Complaints
  • In the event that you are dissatisfied with the manner in which the NTMA has dealt with you, you can make a complaint to the NTMA by completing our complaints form and returning it to us by mail or email:

   The National Treasury Management Agency,
   Compliance Unit,
   Treasury Dock,
   North Wall Quay,
   Dublin 1,
   D01 A9T8,
   Ireland

   Complaints@ntma.ie

   We will endeavour to resolve your complaint in a fair and expedient manner.

 • Access
  • Disability Act 2005

   In accordance with the provisions of Section 26 (2) of the Disability Act 2005 (the “2005 Act”), the NTMA has a nominated Access Officer to provide or arrange for and co-ordinate the provision of assistance and guidance to persons with disabilities in accessing its services.

   Should you wish to obtain assistance in this regard please contact us at access@ntma.ie

   Irish Sign Language Act 2017

   In accordance with the provisions of Section 6 of the Irish Sign Language Act 2017 (the “2017 Act”), the NTMA shall do all that is reasonable to ensure that interpretation into Irish Sign Language is provided for a person who is competent in that language and cannot hear or understand English or Irish when that person is seeking to avail of or access statutory entitlements or services provided by or under statute by that public body at no cost to the person concerned.

   Should you wish to avail of these services, please contact us at access@ntma.ie and a member of staff will make initial contact with you regarding your request.

   Please note that to arrange services through an accredited translator, the NTMA will require at least one weeks’ notice.