NTMA

Teagmháil

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta,
Duga an Státchiste,
Cé an Phoirt Thuaidh,
Baile Átha Cliath 1,
D01 A9T8

Aimsigh Muid

Guthán +353 1 238 4000

Legal Entity Identifier (LEI): 549300KXBEJAOJ9OVF93

Please send us your query using the form below. • Ceisteanna ó na Meáin
  • Is é Gordon MRM a reáchtálann preasoifig GBCN.

   Más iriseoir thú agus má tá ceist agat faoi GBCN (lena n-áirítear an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn, an Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus NewERA), seol ríomhphost chuig foireann na preasoifige ar ntma@gordonmrm.ie.

 • Gearáin
  • Má bhíonn tú míshásta faoin gcaoi ar chaith GBCN leat, is féidir leat gearán a dhéanamh le GBCN ach an fhoirm ghearán a líonadh isteach agus a chur ar ais chugainn sa phost nó tríd an ríomhphost:

   Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta,
   An tAonad um Chomhlíonadh,
   Duga an Státchiste,
   Cé an Phoirt Thuaidh,
   Baile Átha Cliath 1,
   D01 A9T8

   Complaints@ntma.ie

   Féachfaimid le do ghearán a réiteach go cóir agus go tapa.

 • Ceisteanna coitianta
  • Cén chaoi a bhfaighidh mé níos mó eolais ar Choigilteas Stáit agus ar Dhuaisbhannaí?

   Má tá ceist agat faoi tháirgí Coigiltis Stáit, is féidir leat úsáid a bhaint as ceann ar bith de na sonraí teagmhála seo:

   • Guthán | 1850 30 50 60
   • Ríomhphost | Service@StateSavings.ie
   • Téacs | 0852 30 50 60
   • Tríd an bpost | Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1
   • Gréasán | www.StateSavings.ie
   • Cuairt | Oifig an Phoist
   Cén chaoi a mbeidh fáil agam ar airgead ó chuntas bainc díomhaoin?

   Is é GBCN a riarann Ciste na gCuntas Díomhaoin. Aistríonn institiúidí airgeadais cuntais bhainc agus polasaithe árachais díomhaoine isteach sa chiste sin.
   Ach ní fhaigheann GBCN eolas ar chustaiméirí aonair, ar a sonraí cuntais ná ar na méideanna aonair atá á n-aistriú. Ceanglaítear ar institiúidí airgeadais taifid a choinneáil fós ar chuntais custaiméirí aonair agus tá siad freagrach as aisíocaíochtaí a éileamh ó GBCN thar ceann an tsealbhóra cuntais.
   Ina Treoir i leith Cuntais Dhíomhaoine, míníonn Cónaidhm Bhaincéireachta agus Íocaíochtaí na hÉireann cén chaoi le cistí i gcuntas díomhaoin a éileamh agus soláthraítear foirm éilimh um chuntas díomhaoin.

   Chun aiséileamh a dhéanamh, líon isteach an fhoirm aiséilimh chaighdeánach agus seol ar ais í chuig an mbanc nó institiúid árachais ina raibh an cuntas. Ina dhiaidh sin beidh próisis aonair ag gach institiúid chun cuntais a fhíorú agus a athghníomhachtú agus chun airgead díomhaoin a aisíoc.

   Má tá ceist agat faoi tháirgí Coigiltis Stáit, is féidir leat úsáid a bhaint as ceann ar bith de na sonraí teagmhála seo:

   • Guthán | 1850 30 50 60
   • Ríomhphost | Service@StateSavings.ie
   • Téacs | 0852 30 50 60
   • Tríd an bpost | Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1
   • Gréasán | www.StateSavings.ie
   • Cuairt | Oifig an Phoist
   Ba mhaith liom cur isteach ar phost le GBCN. Cá seolfaidh mé mo CV?

   Tabhair do d’aire, le do thoil, gur i mBéarla a fhógraíonn GBCN deiseanna gairme faoi láthair. Ach más mian leat cur isteach ar ról i nGaeilge, seol do cheist, le do thoil, chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eolas@ntma.ie agus tabharfaimid freagra ort chomh luath agus is féidir.

 • Media Queries
  • The NTMA’s press office facility is provided by Gordon MRM.

   If you are a journalist and have a query about the NTMA (including the ISIF, NDFA, SCA and NewERA), please email the press office team on ntma@gordonmrm.ie

 • Complaints
  • In the event that you are dissatisfied with the manner in which the NTMA has dealt with you, you can make a complaint to the NTMA by completing our complaints form and returning it to us by mail or email:

   The National Treasury Management Agency,
   Compliance Unit,
   Treasury Dock,
   North Wall Quay,
   Dublin 1,
   D01 A9T8,
   Ireland

   Complaints@ntma.ie

   We will endeavour to resolve your complaint in a fair and expedient manner.