Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

12 Iúil 2021 - Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste ('Billí') ar an Déardaoin, an 15 Iúil 2021. Tairgfidh GBCN €750 milliún de Bhillí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta cuig mí acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar an 15 Iúil 2021:

Méid an Cheant: €750 milliún

Aibíocht: 20 Nollaig 2022

Cód ISIN: IE00BMQ5JQ11

Osclófar an ceant ag: 9.00am

Dúnfar an ceant ag: 10.00am

Dáta Íocaíochta: 19 Iúil 2021

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe. Liostófar Billí ar Stocmhalartán na hÉireann agus beidh Príomhdhéileálaithe faoi réir gnáthoibleagáidí tuairiscithe chuig an Malartán.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin, an 15 Iúil ag 4pm.

Nuacht
15 Iúil 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
8 Iúil 2021

Díolann Éire luach €1.5 billiún de bhannaí a thiocfaidh in aibíocht in 2026, 2031 agus 2035 ag ceant

níos mó
5 Iúil 2021

Ceantálfaidh GBCN dhá bhanna ar an 8 Iúil 2021

níos mó
1 Iúil 2021

Sceideal Ceantanna GBCN do Ráithe 3

níos mó
17 Meitheamh 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
10 Meitheamh 2021

Díolann Éire luach €1.25 billiún de bhannaí a thiocfaidh in aibíocht in 2029, 2037 agus 2045 ag ceant

níos mó