Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

17 Meán Fómhair 2018- Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste (‘Billí’) ar an Déardaoin, 20 Meán Fómhair 2018. Tairgfidh GBCN €500 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí dhéag acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar 20 Meán Fómhair  2018:

  • Méid an Cheant: €500 milliún
  • Tréimhse Aibíochta: 23 Meán Fómhair 2018
  • Cód ISIN: IE00BFZRQ358
  • Osclófar an ceant ag: 09:00 a.m.
  • Dúnfar an ceant ag: 10:00am
  • Dáta Íocaíochta: 24 Meán Fómhair 2018

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin an  20 Meán Fómhair ag 4 p.m.