Díolann Éire luach €500 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

14 Márta 2019 - Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar ceant Bhillí Státchiste na hÉireann inar díoladh an spriocmhéid, €500 milliún. 

B’fhiú €1.729 billiún iomlán na dtairiscintí a fuarthas, figiúr a bhí 3.46 uair níos mó ná an méid a bhí á thairiscint. Tá tréimhse aibíochta 12 mhí ag na Billí Státchiste agus díoladh iad ar thoradh -0.405%.

Aibíocht
Méid
Toradh
Clúdach
16 Márta 2020
€500m
-0.405%
3.46 uair