Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Scéim Teanga 2021 – 2024

D’iarr an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán ar Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) an dara dréacht-Scéim Teanga a athbhreithniú agus a ullmhú faoi Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é aidhm an dara Scéim seo úsáid na Gaeilge a fhorbairt a thuilleadh ar fud GBCN, ag díriú ar réimsí cumarsáide leis an bpobal. Cuirfidh GBCN fostaithe ar an eolas faoina bhfuil sa Scéim agus faoina cuspóir agus déanfaidh sé monatóireacht ar an éileamh ar sheirbhísí Gaeilge i rith na Scéime. Cuireadh tús leis an scéim seo an 1 Meitheamh 2021 agus beidh sí i bhfeidhm go ceann tréimhse 3 bliana.

Nuacht
17 Meitheamh 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
10 Meitheamh 2021

Díolann Éire luach €1.25 billiún de bhannaí a thiocfaidh in aibíocht in 2029, 2037 agus 2045 ag ceant

níos mó
8 Meitheamh 2021

Ceantálfaidh GBCN dhá bhanna ar an 10 Meitheamh 2021

níos mó
20 Bealtaine 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
17 Bealtaine 2021

Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

níos mó
28 Aibreán 2021

Cuireann GBCN €500 milliún de Bhannaí Státchiste na hÉireann ar Ráta Luaineach ar ceal 2051

níos mó