Nuacht

Tá gealltanas tugtha ag GBCN 10% dá phreasráitis a fhoilsiú i nGaeilge chomh maith le Béarla. Tá na preasráitis i nGaeilge le fáil anseo. Más mian leat féachaint ar na preasráitis ar fad (i mBéarla), cliceáil anseo le do thoil. • Díolann Éire luach €500 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

  15 Márta 2018 – Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar ceant Bhillí Státchiste na hÉireann inar díoladh an spriocmhéid, €500 milliún. B’fhiú €1.440 billiún iomlán na dtairiscintí a fuarthas, figiúr a bhí 2.88 uair níos mó...

 • Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

  12 Márta 2018 – Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste (‘Billí’) ar an Déardaoin, 15 Márta 2018. Tairgfidh GBCN €500 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí...

 • Díolann Éire luach €1000 milliún de bhannaí a thiocfaidh in aibíocht ar 2022 agus 2028 ag ceant

  8 Márta 2018 – Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar cheant €1000 milliún de bhannaí thagarmharc Rialtas na hÉireann, 0% Banna Státchiste 2022 agus 0.9% Banna Státchiste 2028. Is iad seo a leanas na sonraí: Banna Aibíocht Méid Toradh Tairiscintí a fuarthas Clúdach 0% Banna...

 • Ceantálfaidh GBCN dhá bhanna ar an 8 Márta 2018

  5 Márta 2018 – Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant bannaí acu ar an Déardaoin, an 8 Márta 2018. Beidh dhá bhanna á dtairiscint sa cheant. Is iad seo a leanas sonraí an cheant: Bannaí...

 • Díolann Éire luach €500 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

  14 Nollaig 2017 – Chuir Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) bailchríoch inniu ar ceant Bhillí Státchiste na hÉireann inar díoladh an spriocmhéid, €500 milliún. B’fhiú €1.475 billiún iomlán na dtairiscintí a fuarthas, figiúr a bhí 2.95 uair níos mó...

 • Ceantálfaidh GBCN dhá bhanna ar an 9 Samhain 2017

  6 Samhain 2017 – Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant bannaí acu ar an Déardaoin, an 9 Samhain 2017. Beidh dhá bhanna á dtairiscint sa cheant. Is iad seo a leanas sonraí an...

 • Preasráiteas

  9 Lúnasa 2017 – D’iarr an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ar Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) dréacht-Scéim Teanga a ullmhú faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é aidhm...