Sceideal Ceantanna GBCN do Ráithe 2 2019

1 Aibreán 2019 – Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN), faoi réir choinníollacha an mhargaidh, an sceideal ceantanna seo a leanas don ráithe féilire atá ann faoi láthair. 

  • Déardaoin, an 9 Bealtaine 2019 (Ceant Bannaí) 
  • Déardaoin, an 13 Meitheamh 2019 (Ceant Bannaí) 
  • Déardaoin, an 20 Meitheamh 2019 (Ceant Billí Státchiste) 

Fógrófar mionsonraí ar an Luan roimh gach ceant.