Sceideal Ceantanna GBCN do Ráithe 3

01 Iúil 2019 - Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN), faoi réir choinníollacha an mhargaidh, an sceideal ceantanna seo a leanas don ráithe féilire atá ann faoi láthair. 

  • Déardaoin, an 11 Iúil 2019(Ceant Bannaí)
  • Déardaoin, an 18 Iúil 2019 (Ceant Billí Státchiste)
  • Déardaoin, an 12 Meán Fómhair 2019(Ceant Bannaí)
  • Déardaoin, an 19 Meán Fómhair 2019(Ceant Billí Státchiste) 

Fógrófar mionsonraí ar an Luan roimh gach ceant.