Sceideal Ceantanna GBCN do Ráithe 3, 2018

2 Iúil 2018 – Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN), faoi réir choinníollacha an mhargaidh, an sceideal ceantanna seo a leanas don ráithe féilire atá ann faoi láthair.

  • Déardaoin, an 12 Iúil 2018 (Ceant Bannaí)
  • Déardaoin, an 13 Meán Fómhair 2018  (Ceant Bannaí)
  • Déardaoin, an 20 Meán Fómhair 2018 (Ceant Billí Státchiste)

Fógrófar mionsonraí ar an Luan roimh gach ceant.