An Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

An Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

Is ciste forbartha ceannasach é Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann (CISÉ), arna bhainistiú agus arna rialú ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN), a bhfuil sainordú uathúil aige. Is é ár sainordú infheistíocht a dhéanamh ar bhonn tráchtála chun tacú le gníomhaíocht gheilleagrach agus fostaíocht in Éirinn. Ba é a réamhtheachtaí an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean (NPRF). Is infheisteoir straitéiseach é an Ciste a bhfuil naisc láidre aige san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. Tá áit faoi leith ag an gCiste chun naisc a dhéanamh agus nuálaíocht a thiomáint ar fud iliomad páirtithe tionscail ag forbairt agus ag seachadadh deiseanna nuálacha a d'fhéadfadh dul gan réadú murach iad.

Tá CISÉ comhdhéanta den Phunann Lánroghnach agus den Phunann Faoi Threoir. Tá sainordú "bunlíne dhúbailte" ag an bPunann Lánroghnach infheistíocht a dhéanamh ar bhonn tráchtála ar bhealach atá deartha chun tacú le gníomhaíocht gheilleagrach agus fostaíocht in Éirinn. Tá an Phunann faoi Threoir – infheistíochtaí beartais phoiblí go príomha in AIB Group plc (AIB), Bank of Ireland Group plc (Banc na hÉireann), Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann (SBCI) agus Home Building Finance Ireland (HBFI) – fós á reáchtáil laistigh den CISÉ faoi threoir ón Aire Airgeadais.

Tugann CISÉ tús áite d'úsáid a chaipitil agus a acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin straitéiseacha. Díríonn ISIF a chuid iarrachtaí ar infheistíochtaí claochlaitheacha a dhéanamh thar a théamaí tionchair aeráide, Tithíochta agus Cumasaithe Infheistíochtaí, Gnólachtaí Dúchasacha, agus Bia agus Talmhaíochta. Ina theannta sin, tá solúbthacht ag CISÉ infheistíocht a dhéanamh in infheistíochtaí Náisiúnta agus Láidre mar fhreagairt ar macra-imeachtaí amach anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Chiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann, téigh chuig www.isif.ie