Scéim Teanga

Scéim Teanga ullmhaithe ag GBCN, scéim a d’iarr an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Gealltar inár scéim go gcuirfear leathanaigh áirithe dár suíomh gréasáin ar fáil i nGaeilge. Tá na leathanaigh sin, agus ábhar breise atá ar fáil i nGaeilge, leagtha amach anseo.