Eolas

Cuireann Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) réimse seirbhísí bainistíochta sócmhainní agus dliteanas ar fáil don Rialtas.

Bainistíonn GBCN réimse sócmhainní agus dliteanas poiblí. Áirítear orthu sin:

  • Maoiniú agus Bainistiú Fiachais
  • An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
  • RÉnua
  • An Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn
  • An Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta

Chomh maith leis sin, cuireann GBCN baill foirne agus seirbhísí tacaíochta gnó ar fáil do:

  • An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
  • Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann
  • Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann