Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

11 Márta 2019 - Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste ('Billí') ar an Déardaoin, 14 Márta 2019. Tairgfidh GBCN €500 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí dhéag acu. 

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar 14 Márta 2019:

  • Méid an Cheant: €500 milliún 
  • Tréimhse Aibíochta: 16 Márta 2020 
  • Cód ISIN: IE00BH3SQ903
  • Osclófar an ceant ag: 09:00 a.m. 
  • Dúnfar an ceant ag: 10 a.m. 
  • Dáta Íocaíochta: 18 Márta 2019

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe. 

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin an 14 Márta 2019 ag 4 p.m.