Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

7 Nollaig 2020 - Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste ('Billí') ar an Déardaoin, 10 Nollaig 2020. Tairgfidh GBCN €750 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí dhéag acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar 10 Nollaig 2020:

  • Méid an Cheant: €750 milliún
  • Tréimhse Aibíochta: 21 Meitheamh 2021
  • Cód ISIN: IE00BMQ5JK58
  • Osclófar an ceant ag: 09:00am
  • Dúnfar an ceant ag: 10:00am
  • Dáta Íocaíochta: 14 Nollaig 2020

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe. Liostófar Billí ar Stocmhalartán na hÉireann agus beidh Príomhdhéileálaithe faoi réir gnáthoibleagáidí tuairiscithe chuig an Malartán.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin an 10 Nollaig 2020 ag 4pm.

Nuacht
1 Deireadh Fómhair 2020

Sceideal Ceantanna GBCN do Ráithe 4, 2020

níos mó
17 Meán Fómhair 2020

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
16 Aibreán 2020

Díolann Éire luach 750milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
14 Aibreán 2020

Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

níos mó
19 Márta 2020

Díolann Éire luach 500milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
17 Feabhra 2020

Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

níos mó