Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

7 Nollaig 2020 - Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste ('Billí') ar an Déardaoin, 10 Nollaig 2020. Tairgfidh GBCN €750 milliún Billí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta dhá mhí dhéag acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar 10 Nollaig 2020:

  • Méid an Cheant: €750 milliún
  • Tréimhse Aibíochta: 21 Meitheamh 2021
  • Cód ISIN: IE00BMQ5JK58
  • Osclófar an ceant ag: 09:00am
  • Dúnfar an ceant ag: 10:00am
  • Dáta Íocaíochta: 14 Nollaig 2020

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe. Liostófar Billí ar Stocmhalartán na hÉireann agus beidh Príomhdhéileálaithe faoi réir gnáthoibleagáidí tuairiscithe chuig an Malartán.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin an 10 Nollaig 2020 ag 4pm.

Nuacht
15 Aibreán 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
12 Aibreán 2021

Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

níos mó
1 Aibreán 2021

Sceideal Ceantanna GBCN do Ráithe 2, 2021

níos mó
11 Márta 2021

Díolann Éire luach €1.5 billiún de bhannaí a thiocfaidh in aibíocht ar 2031 agus 2050 ag ceant

níos mó
8 Márta 2021

Ceantálfaidh GBCN dhá bhanna ar an 11 Márta 2021

níos mó
18 Feabhra 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó