Ceant Bhillí Státchiste na hÉireann

17 Bealtaine 2021 - Fógraíonn Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) go mbeidh ceant Billí Státchiste ('Billí') ar an Déardaoin, an 20 Bealtaine 2021. Tairgfidh GBCN €750 milliún de Bhillí Státchiste a bhfuil tréimhse aibíochta cúig mí acu.

Is iad seo a leanas sonraí an cheant ar an 20 Bealtaine:

Méid an Cheant: €750 milliún

Aibíocht: 25 Deireadh Fómhair 2021

Cód ISIN: IE00BMQ5JP04

Osclófar an ceant ag: 9.00am

Dúnfar an ceant ag: 10.00am

Dáta Íocaíochta: 24 Bealtaine 2021

Úsáidfear Córas Ceantála Bloomberg sa Cheant agus beidh sé teoranta do Phríomhdhéileálaithe aitheanta agus do Chontrapháirtithe Incháilithe. Liostófar Billí ar Stocmhalartán na hÉireann agus beidh Príomhdhéileálaithe faoi réir gnáthoibleagáidí tuairiscithe chuig an Malartán.

Reáchtálfar ceant neamhiomaíoch go díreach i ndiaidh an cheant iomaíoch agus dúnfar é ar an Déardaoin, an 20 Bealtaine ag 4pm.

Nuacht
17 Meitheamh 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
10 Meitheamh 2021

Díolann Éire luach €1.25 billiún de bhannaí a thiocfaidh in aibíocht in 2029, 2037 agus 2045 ag ceant

níos mó
9 Meitheamh 2021

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Scéim Teanga 2021 – 2024

níos mó
8 Meitheamh 2021

Ceantálfaidh GBCN dhá bhanna ar an 10 Meitheamh 2021

níos mó
20 Bealtaine 2021

Díolann Éire luach €750 milliún de Bhillí Státchiste ag ceant

níos mó
28 Aibreán 2021

Cuireann GBCN €500 milliún de Bhannaí Státchiste na hÉireann ar Ráta Luaineach ar ceal 2051

níos mó