Gníomhaireacht Airgeadais Forbartha Náisiúnta

Gníomhaireacht Airgeadais Forbartha Náisiúnta

Ag feidhmiú mar an Ghníomhaireacht Airgeadais Forbartha Náisiúnta (GAFN), cuireann an GAFN comhairle airgeadais ar fáil d’údaráis Stáit i dtaca leis na tionscadail infhestíochta poiblí sin a dhéantar tagairtí air do, le luach caipitil níos mó na €75 milliún. Is féidir leis an GAFN comhairle airgeadais a chur ar fáil chomh maith d’údaráis Stáit ar thionscadail ar leith faoin tairseach seo. Sa ról seo, tugann an GAFN comhairle d’údaráis Stáit ar an maoiniú optamach ar thionscadail infheistíochta poiblí chun luach airgid a fháil.

Chomh maith leis seo, cuireann an GAFN tionscadail ar chomhpháirtíocht phríobháideach phoiblí (CPP) de réir mar a iarrtar iad ó na húdaráis Stáit (le heisceachtaí ar leith cosúil le Bonneagar Iompair Éireann). Sa ról seo, tá an GAFN freagrach do sholáthar ar thionscadal a rinneadh tagairt da chur ar fáil agus tugann sé don údarás urra ábhartha nuair atá an tógáil críochnaithe agus nuair atá an acmhainn oibríochta.

Ina theannta sin, cuireann an GAFN seirbhísí bainistíochta conartha agus seirbhísí tacaíochta ar fáil maidir leis na hoibríochtaí agus an bhainistíocht ar áiseanna CPP ar leith atá ann cheanna féin, agus an soláthar díreach ar thionscadail a bhfuil maoiniú ón Státchiste thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Tá níos mó eolais ar an Ghníomhaireacht Airgeadais Forbartha Náisiúnta ar fáil ar suíomh gréasáin an GAFN.