An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

Tá an Ghníomhaireacht Bhainistíocht an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) ainmnithe ar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát nuair a dhéanann siad bainistíocht ar éilimh, bainistíocht riosca agus feidhmeanna bainistíochta costais dlí a fágadh leis faoin Acht um Ghníomhaireacht Bhainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2000agus an tAcht um Ghníomhaireacht Bhainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2014.

Seo iad a leanas príomhchuspóirí an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát:

  • Nuair atá tú ag déileáil go cothrom agus go heiticiúil le daoine a d’fhulaing gortuithe agus/ nó damáiste, agus a dteaghlaigh, éilimh a rinneadh in aghaidh an Stáit a bhainistiú ionas go mbeidh dliteanas an Stáit rialaithe ar an leibhéal is lú atá indéanta
  • Comhairle agus cuidiú a thabhairt d’údaráis Stáit ar an bhainistíocht ar rioscaí dlíthíocht go caighdeán dea-chleachtais, chun sábháilteach fostaithe, úsáideoirí/ othair na seirbhíse agus tríú páirtithe eile a fheabhsú agus minicíocht éileamh agus dliteanais na Stáit a íoslaghdú.
  • Bainistíocht a dhéanamh ar éilimh tríú páirtithe le haghaidh costais a thagann ó gach catagóir d’éilimh a rinneadh in aghaidh an Stáit ionas go mbeidh na héilimh ar gach costas rialaithe ar an leibhéal is lú atá indéanta.

Le haghaidh eolas breise ar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát féach le do thoil ar www.stateclaims.ie