An Cúlchiste Náisiúnta Pinsean

I ndiaidh thosach feidhme fhorálacha ábhartha an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014, tháinig deireadh le sainordú infheistíochta an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean ar an 22 Nollaig 2014.

Rinneadh sócmhainní de chuid an Chiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn de shócmhainní an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean nuair a bunaíodh an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn (22 Nollaig 2014). Is féidir tuilleadh eolais faoin gCiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn a fháil ach cliceáil anseo.

Tá Tuarascálacha Bliantúla agus foilseacháin eile de chuid an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean ar fáil thíos.

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2013
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2009
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2008
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2007
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2006
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2005
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2004
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2003
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2002

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2013

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2009

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2008

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2007

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2006

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2005

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2004

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2003

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2002