Acht na dTeangacha Oifigiúla

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar an 14 Iúil 2003. Foráiltear leis an Acht seo do sheachadadh seirbhísí poiblí i nGaeilge ar thrí bhealach:

1.Trí fhorálacha an Achta is infheidhme maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht;
2.Trí rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a bhfuil stádas reachtaíochta acu agus is infheidhme maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht;
3.Trí scéimeanna teanga a chomhaontaítear le comhlachtaí poiblí aonair i ndáil le soláthar seirbhísí i nGaeilge.

D’iarr an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ar Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) dréacht-Scéim Teanga a ullmhú faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é aidhm na Scéime úsáid na Gaeilge a fhorbairt ar fud GBCN, ag díriú go háirithe ar réimsí cumarsáide leis an bpobal. Cuirfidh GBCN fostaithe ar an eolas faoina bhfuil sa scéim agus faoina cuspóir agus déanfaidh sé monatóireacht ar an éileamh ar sheirbhísí Gaeilge i rith na scéime. Ullmhaíodh an Scéim seo de réir Treoirlínte a d’eisigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Cuireadh tús leis an scéim ar an 24 Iúil 2017 agus beidh sí i bhfeidhm go ceann tréimhse 3 bliana.

Gealltar inár scéim go gcuirfear leathanaigh áirithe dár suíomh gréasáin ar fáil i nGaeilge agus beidh siad sin ar fáil sna míonna atá romhainn amach mar aon le roinnt ábhar breise.

Cliceáil ar an nasc thíos, le do thoil, chun an scéim a léamh.

NTMA Céad Scéim - Gaeilge 2017-2020 (72 KB, PDF format)