Bainistíocht Fiachais agus Cistiú

Bainistíocht Fiachais agus Cistiú

Tá an tIonad Bainistíochta Fiachais agus Cistiú an GBCN freagrach d’iasacht thar ceann an Rialtais agus an bainistiú ar an Fhiachas Náisiúnta chun a chinntiú go bhfuil leachtacht ann don Státchiste agus chun an ualach an úis thar an meántéarm a íoslaghdú.

Government Securities

Government Bonds Níos Mó

Auction Results & Calendar

Irish Government Bond Syndication: 9 May; Irish Treasury Bill Auction: 20 June níos mó

Investor Presentation

NTMA’s latest Investor Presentation Níos Mó

Latest News

NTMA cancels €500 million of the Irish Floating Rate Treasury Bond 2053 níos mó

Latest News

NTMA to hold scheduled bond auction on 8 June 2023 níos mó

Latest News

ISGB Allocation Report for 2021 and Impact Report for 2020 níos mó
2019 ISSUANCE. AVERAGE MATURITY

10.8yrs

INTEREST RATE OF

1.09%

CREDIT RATINGS:

a2/a+/A+/A


 • Eolas Breise
  • Chomh maith lena bpríomhfheidhmeanna d’iasacht don Státchiste agus Bainistíocht Fiachais, tá go leor feidhmeanna eile ag an Ionad Bainistíochta Fiachais agus Cistiú an GBCN:

   • Ag déanamh oibríochtaí státchiste ar son an Ghníomhaireachta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní agus an Ciste Infheistíochta Straitéiseach na hÉireann;
   • Ag cur Seirbhís Lárnach ar fáil do chomhlachtaí Stáit agus údaráis áitiúla;
   • Na hacmhainní de Chiste na gCúntas Díomhaoin á mbainistiú;
   • Na Forais Chreidmheasa (Dearbhú Dliteanas Incháilithe) Scéim 2009 a oibriú;
   • Airgead Taisce an Stáit á bainistiú– an t-ainm branda a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar tháirgí airgid taisce an Rialtais a chuir an GBCN ar fáil do choigilteoirí pearsanta;
   • Ag glacadh páirte in oibríochtaí bainistíochta airgid gearrthréimhseacha laethúla chun an leibhéal de cothromaíochtaí airgid Rialtais ag Banc Ceannais na hÉireann a rialú; agus
   • Ag ceannach creidmheasa carbóin ar son na hÉireann mar chuid de fhreagairt na hÉireann ar a gealltanais faoi Phrótacal Kiótó.
   • Ciste Eascró Éireann-Apple:maoirseacht ar an infheistíocht agus bainistíocht ar an Chiste Eascró, de réir feidhmeanna ar leith a roghnaigh an tAire Airgeadais don GBCN agus ag cloí le treoracha Aire lena mbaineann sé..